De Manege

De manege bestaat uit twee rijhallen.

De eerste hal is gebouwd in 1978 en heeft een oppervlakte van ruim 1900 vierkante meter.

In 1990 is er een rijhal van 2600 vierkante meter bijgebouwd. In deze rijhal is in 2000 een "Agterberg"-bodem aangebracht, welke in 2013 is vernieuwd.

De manege is gelegen in een schitterende bosrijke omgeving met veel ruimte. Deze accommodatie is dan ook uitermate geschikt voor groot opgezette in- en outdoor concoursen en verschillende andere activiteiten.

De manege wordt beheerd door een uit negen personen bestaand bestuur, waarvan 6 personen zitten namens de verschillende verenigingen en 3 op kwaliteit. De rijvereniging, ponyclub en recreatieruiters huren de manege van het Stichtingsbestuur voor een schappelijke prijs, waartegenover dan weer hand- en spandiensten staan, die de leden van de verschillende verenigingen verrichten, zodat het paard/ponyrijden betaalbaar blijft. De leden van de rijvereniging, ponyclub en recreatieruiters draaien de diensten achter de bar en in de keuken; ook zijn er nog veel vrijwilligers die belangeloos helpen doordat ze bijv. vroeger bij één van de clubs betrokken waren. Er is een ploeg vutters actief die de boel buiten bijhoudt en binnen de gangen veegt. In totaal kunnen we rekenen op ongeveer 170 vrijwilligers.

Er worden steeds nieuwe eisen gesteld aan het hele gebeuren rondom veligheid en milieu; we proberen zoveel mogelijk hierin mee te gaan, al is dit soms moeilijk omdat we steeds met vrijwilligers werken en we willen en moeten deze mensen niet teveel belasten. Een aantal mensen heeft de cursus sociale hygiëne behaald en verder hebben alle barmedewerkers een avond-instructie gevolgd, een aantal mensen heeft de cursus voor de keuken (toepassing hygiëne code horeca) gehaald en tijdens alle evenementen is er E.H.B.O. aanwezig; ook zijn er een aantal die geleerd hebben hoe om te gaan met de defibrilator, die in de manege aanwezig is. Natuurlijk hebben we ook een groot aantal BHV'ers. We zijn in het bezit van het veiligheidscertificaat veilig paardijden, een certificaat waarvan iedere manege met ingang van 2008 in het bezit moet zijn, wil men concoursen organiseren. Zoals ieder ziet, doen we ons stinkende best om alles zo soepel mogelijk te laten verlopen. Nu nog de drankvergunning voor de ruimte beneden en we zijn dik tevreden.

Alle leden van de verschillende verenigingen hebben desgewenst een sleutel van de rijhallen, zodat ze op elk moment van de dag paard/pony kunnen rijden. Verder rijden op maandagavond de recreatieruiters, op dinsdagavond de rijvereniging en op woensdagavond en zondagmorgen de ponyruiters onder begeleiding van een instructeur.

De concoursen die de verschillende verenigingen organiseren worden goed bezocht. Steeds weer zijn er wachtlijsten; dit komt voornamelijk door de mooie accommodatie met een prima (zeer dure) bodem, waar alle ruiters vol lof over zijn. Steeds weer proberen we nieuwe activiteiten te ontplooien om deze mooie accommodatie in stand te houden. Zo waren er de Raalte Races op het circuit van Luttenberg, georganiseerd vanuit de manege. Nu helpen we de Hellendoorn Rally te organiseren, voor het zover dit het gedeelte Luttenberg betreft. Ook een groot evenement is de Tuinexpo; dit evenement, waar ongeveer 10.000 bezoekers naar toekomen, is éénmaal in de 2 jaar. Dit om de circa 10 hoveniers, die hier heel veel werk van maken, niet teveel te belasten zodat de kwaliteit hoog bijft en we steeds weer een mooie "groene" beurs kunnen neerzetten. Zonder deze tuinexpo en andere evenementen zouden we de manege niet draaiende kunnen houden, want van de paardensport alleen kunnen we niet bestaan.

Als manege en verenigingen proberen we ook iets te betekenen voor de Gemeenschap Luttenberg. In het verleden waren de verenigingen present als een nieuwe pastoor ingehaald werd en ook deden we mee met de jaarlijkse optochten tijden het Luttenbergs Feest. Tegenwoordig wordt dit achterwege gelaten i.v.m. de veiligheid. Fanfare de Bergklanken vierde enige jaren geleden hun jubileum en omdat in Luttenberg geen locatie groot genoeg was, werd uitgeweken naar de manege. Er werd een prachtige avond neergezet. Ook staan de papiercontainers 1x in de maand bij de manege en kunnen de Luttenbergers hun oud papier hier brengen, opbrengst bestemd voor de fanfare. Jeugdgroep Aksie kan altijd terecht als het tijdens de jeugdkampen slecht weer is, zodat de activiteiten dan in de manege kunnen worden voortgezet. Ook staan bij de manege jaarlijks de woonwagens van de kermisexploitanten.

Diverse evenementen

Diverse meerdaagse concoursen, georganiseerd door de verschillende verenigingen.

K.W.P.N. houdt in de Luttenbergse manege IBOP dagen en vrij springen.

In september vindt er jaarlijks een schapenkeuring plaats en in oktober een kalverkeuring.

Op de tweede zaterdag in september vindt op het buitenterrein van de manege een tuigpaarden concours plaats, georganiseerd door de Stichting NCHL.

Op de derde vrijdag in september wordt in samenwerking met de Hellendoorn Rally een autorally gehouden op het circuit in Luttenberg.

Ook handelsstallen zoals Flex Jump hebben hun weg gevonden naar onze accommodatie, waar dan gedurende meerdere dagen genoten kan worden van springen op hoog niveau, letterlijk en figuurlijk. Vele landelijk bekende ruiters en amazones zijn dan in actie te zien.

Eens in de 2 jaar is het in februari/maart tijd voor de Tuinexpo Salland.

Op de laatste zaterdag in november vindt de slipjacht plaats, georganiseerd in samenwerking met Jachtvereniging Soestdijk. Een kleurrijk schouwspel.

Historie

Op 1 november 1978 vond de eerste vergadering plaats, waar gesproken werd over de mogelijke bouw van een rijhal. In december 1976 werd een voorlopig dagelijks bestuur gekozen en in mei 1977 volgede de officiële oprichting van de "Stichting Manege de Luttenberg".

Na aankoop van grond van de familie Alferink werd in 1977/1978 een aanvang gemaakt met de bouw van de eerste rijhal. Financiering werd gerealiseerd via diverse subsidies en de verkoop van obligaties. Bij de bank, de rijvereniging en ponyclub werden leningen afgesloten. De bouw werd uitgevoerd door de Resa uit Deventer, samen met veel zeflwerkzaamheden van een groot aantal vrijwilligers. Hierdoor kon aanzienlijk op de bouwkosten worden bespaard. Toen in 1985 de verenigingen aangaven, dat er een inrijhal moest komen is het bestuur aan de slag gegaan met de voorbereidingen hiervoor. Opnieuw moest grond worden aangekocht van de familie Alferink, er werd een begroting opgesteld alsmede een financieringsplan. In september 1990 is het dan eindelijk zover. Besloten werd tot de bouw van een rijhal van 65 x 36,80 m. Via wederom verkoop van obligaties en een gemeentelijke subsidie werd het financieel haalbaar. De casco bouw werd door de Luttenbergse firma Jansman uitgevoerd en ook hier zijn onze vrijwilligers druk in de weer geweest om de bouw van deze hal te realiseren. Op 8 juni 1991 werd de nieuwe rijhal officieel geopend door de toenmalige burgemeester Zuidwijk.

Om de exploitatie te kunnen bekostigen werd een aparte stichitng gevormd, de Stichting Wegraces op de Luttenbergring, die in juni 1997 de eerste motorrace op de Luttenbergring organiseerde.

In augustus 2003 werd een feestje gegeven ter ere van het 25-jarig bestaan van de manege.

 

 

groepsfotoonthulling_hoefijzerruitergroepbouw_manegeeerste_steenkoetsslipjachtgoldwingopening_expo